>

Zmieniający się świat

Zmieniający się współczesny świat

i wpływ tej często nieoczekiwanej i negatywnej zmienności na ludzkość i gospodarkę stawia przed nami coraz bardziej wyrafinowane postaci ryzyka, niewystępujące dotąd na rynkach. Ryzyka klasyczne objawiają się z coraz większą siłą i skala strat. Poza klasycznymi ryzykami wynikającymi z żywiołów (pożar, wybuch, powódź, trzęsienie ziemi itd.) czy działalności człowieka (wojny, katastrofy, wypadki, awarie, kradzieże, malwersacje, oszustwa itd.) pojawiły się ryzyka w obszarze cyberprzestrzeni wynikające z powszechnego zastosowania nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych i wszechobecnej elektroniki. Zauważamy coraz większy stopień uzależnienia gospodarki i nas samych od nowych i jeszcze bardziej wyrafinowanych form finansowania (kredyty, fundusze, dotacje, giełda, leasingi, wynajmy itp.). Dynamicznie zmienia się także otoczenie prawne.
Coraz większa liczba i obszerność regulacji prawnych rodzi nowe niepożądane ryzyka. Wzrasta ryzyko i zagrożenia wynikające z masowego przemieszczania się i migracji ludzi. Wszyscy doświadczyliśmy obostrzeń i skutków ich zastosowania związanych z bezpieczeństwem epidemicznym czy terrorystycznym. Coraz mocniej rośnie świadomość ryzyk wynikających z trendów globalistycznych i ekologicznych.

Zapraszamy do współpracy