>

Kontrola i ocena

Kontrola i ocena sprawności aktualnych systemów bezpieczeństwa

pożarowego, stanu technicznego, cybernetycznego, zagrożenia prawnego czy bezpieczeństwa finansowego zmusza do postawienia nowych pytań odpowiadających na nowe zagrożenia. Ocena adekwatności zastosowanego modelu zarządzania ryzykiem do nowych potrzeb powinna wpłynąć na rekomendacje brokerskie w tym zakresie i nakreślić plan działań Klienta w najbliższej przyszłości.

Zapraszamy do współpracy