>

Audyt ubezpieczeniowy

Audyt ubezpieczeniowy

to zadanie i główny element współpracy brokera z klientem, na podstawie którego następuje wstępna identyfikacja ryzyk i ocena adekwatności dotychczasowego modelu zarządzania ryzykiem do bieżącej sytuacji klienta. Analiza potrzeb klienta czy też bardziej rozbudowany audyt ubezpieczeniowy nie wynika jedynie z obowiązku ustawowego, ale jest naturalnym tematem rozmów z udziałem brokera, aby prawidłowo dokonać oceny ryzyka.

Zapraszamy do współpracy