>

Broker ubezpieczeniowy

Broker ubezpieczeniowy

to ktoś, kto zna ryzyko i patrzy w przyszłość. Ryzyko powinno być rozumiane jako nieodłączny element każdej działalności człowieka wynika z nieustannej zmienności zdarzeń lub niepewności rezultatów. Tak postrzegane ryzyko może i powinno być zidentyfikowane, kontrolowane oraz minimalizowane. I to jest pierwsze i główne zadanie brokera ubezpieczeniowego. Stąd wynika konieczność poznania istoty ryzyka klienta, jego skali i poszukanie najkorzystniejszego modelu zarządzania tym ryzykiem. Jest to bardzo istotna wartość dla klienta, o wiele ważniejsza niż samo tylko dostarczenie kolejnej polisy ubezpieczeniowej na warunkach najbardziej dogodnych z punktu widzenia ceny i zakresu ubezpieczenia. Tak pojmowana rola brokera jest obecna w Eurobrokers Sp. z o.o. od ponad 30 lat działalności na polskim rynku.

Zapraszamy do współpracy