>

O nas

Eurobrokers Sp. z o.o. tworzą ludzie ich umiejętności, wiedza, odpowiedzialność i zaangażowanie.

To grupa brokerów ubezpieczeniowych i praktyków rynku, zdolnych do wypracowania optymalnego modelu zarządzania ryzykiem.


Nasze zespoły brokerskie skupiają specjalistów w zakresie prawa, ekonomii i zarządzania przedsiębiorstwem, to także ludzie dysponujący wiedzą inżynierską. Osoby pracujące w Eurobrokers cechuje duży poziom etyki zawodowej i moralnej a na swój wizerunek i nieskazitelną opinię zapracowali wieloletnią współpracą z Klientami często potwierdzaną referencjami i wyróżnieniami.


Codziennymi zadaniami naszych zespołów w firmie jest przygotowywanie odpowiednich kompleksowych programów o różnych zakresach ochrony, m.in.: ryzyka pożarowe (AR, BI), flotowe (OC, Casco, Assistance), techniczne (CAR/EAR,MB), ryzyka cybernetyczne, finansowe (Należności i Gwarancje), a także ryzyka menadżerskie (D&O, M&A).

Eurobrokers to grupa posiadająca liczne bezpośrednie kontakty eksperckie z najlepszymi kancelariami krajowymi i zagranicznymi. Dzięki kreatywności i wysiłkom niejednokrotnie wykonywaliśmy wymagające zadania brokerskie, m.in.: program ubezpieczeniowy dla Metra Warszawskiego Sp. z o.o. czy dla Baz Paliwowych na terenie całego kraju oraz wiele unikalnych programów prewencyjnych dla Przemysłu Drzewnego, Chemicznego, jak i wieloletnie umowy ubezpieczeniowe dla Samorządów, Szpitali i Flot Transportowych.


Brokerzy Eurobrokers to niezawodni partnerzy biznesowi pozostający do dyspozycji swoich Klientów, gotowi do przyjęcia każdego trudnego wyzwania.


Wystarczy do nas zadzwonić.

OBSŁUGA POSTĘPOWAŃ DLA PODMIOTÓW PODLEGAJĄCYCH ZAMÓWIENIOM PUBLICZNYM

Eurobrokers sp. z o.o. posiada bardzo bogate doświadczenie w świadczeniu usług podmiotom podlegających wymogom ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
takich jak:
• jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty),
• szpitale,
• spółki komunalne,
• pozostałe instytucje publiczne (mi. sądy, inspekcje, uczelnie).
W zakresie prowadzonej przez EUROBROKERS Sp. z o.o. działalności brokerskiej takim podmiotom oferujemy kompleksową, merytoryczną i techniczną pomoc w dokonaniu zakupu usługi ubezpieczeniowej obejmującą między innymi:
Określenie szacunkowej wartości zamówienia:
• identyfikację ryzyk związanych z działalnością podmiotu,
• ustalenie zakresu i odpowiednich sum ubezpieczenia,
• przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia,
• oszacowanie wartości zamówienia,
• wybór trybu postępowania,
• opracowanie kryteriów oceny ofert,
• przygotowanie specyfikacji warunków zamówienia oraz innych niezbędnych dokumentów,
• przygotowanie odpowiedzi na pytania zadawane przez wykonawców w trakcie postępowania,
• udział w komisji przetargowej i ocenę ofert,
• przygotowanie umowy po przetargowej i innych dokumentów z postępowania,
• zgłaszanie i obsługę szkód.


Wykonujemy zlecenia w oparciu o ustawę Prawa Zamówień Publicznych, jak i regulaminy Klientów.


Niemal trzydzieści lat opieki nad Klientami ze sfery zamówień publicznych, kilkaset prowadzonych podmiotów i tysiące obsłużonych szkód składają się na nasze unikalne doświadczenie w tej dziedzinie.

Zapraszamy do współpracy