>

Ubezpieczenia na życie

W sektorze biznesowym program grupowego ubezpieczenia na życie pracowników zwiększa atrakcyjność warunków zatrudnienia oraz zapewnia pomoc finansową pracownikowi i jego rodzinie w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego. Takie rozwiązanie to również korzyści dla pracodawcy. Firma buduje pozytywny wizerunek pracodawcy dbającego o swoich pracowników, a także może być zwolniona z wypłaty odprawy pośmiertnej. 

Nasze doradztwo obejmuje:    

  • analizę potrzeb ubezpieczeniowych pracowników w oparciu o strukturę wiekową pracowników
  • opracowanie wariantów ubezpieczenia dostosowanych do potrzeb poszczególnych grup wiekowych
  • określenie katalogu świadczeń ochronnych (świadczenia z tytułu zgonu i trwałego uszczerbku ubezpieczonego)
  • określenie katalogu świadczeń socjalnych (min. świadczenie z tytułu urodzenia lub śmierci dziecka ubezpieczonego; świadczenie z tytułu śmierci rodziców lub teściów ubezpieczonego; świadczenie z tytułu poważnego zachorowania)
  • określenie katalogu świadczeń medycznych (świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu)
  • katalog klauzul dodatkowych rozszerzających zakres ubezpieczenia min. klauzula karencji (określa maksymalne okresy karencji w poszczególnych świadczeniach); karta apteczna (świadczenie na zakup produktów aptecznych w związku z pobytem w szpitalu); klauzula indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia (możliwość indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia po wystąpieniu z grupy)

Zapraszamy do współpracy