>

Ubezpieczenia finansowe

Jako broker ubezpieczeniowy oferujemy również współpracę w zakresie ubezpieczeń finansowych.

Są to produkty ubezpieczeniowe często niezbędne przy przetargach, oraz różnego rodzaju koncesjach i zezwoleniach. Są alternatywną forma zabezpieczenia transakcji nie wpływającą na zaangażowanie kredytowe w bankach. 

Głównym produktem ubezpieczeniowym oferowanym przez Zakłady Ubezpieczeń są gwarancje finansowe. W przypadku gdy istnieje częsta potrzeba korzystania z gwarancji można oprzeć obsługę tego typu ubezpieczeń o umowę generalną która w ramach wcześniej ustalonych limitów pozwoli w krótkim czasie i bez dodatkowych formalności na uzyskiwanie dokumentów gwarancji.

W ramach takiej umowy generalnej mogą funkcjonować między innymi:

  • Gwarancja zapłaty wadium,
  • Gwarancja należytego wykonania kontraktu,
  • Gwarancja usunięcia wad i usterek,
  • Gwarancja zwrotu zaliczki,
  • Gwarancja ubezpieczenia zapłaty wierzytelności kontraktowych.

Zapraszamy do współpracy