>

Ubezpieczenia majątkowe

Składając ofertę obsługi ubezpieczeń proponujemy Klientom:

  • analizę i profesjonalne zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym, zaoszczędzenie cennego czasu Zarządu i pracowników, przejęcie 
  • odpowiedzialności za obsługę umów ubezpieczenia i procesu likwidacji szkód,
  • opracowanie kompleksowego programu ubezpieczeniowego, dostosowanego do branży i specyfiki działalności przedsiębiorstwa w zakresie ubezpie
  • opracowanie kompleksowego programu ubezpieczeniowego, dostosowanego do branży i specyfiki działalności przedsiębiorstwa w zakresie ubezpie

 

W ramach obsługi technicznej wykonujemy czynności polegające w szczególności na:

1. Formułowaniu wniosków do Zakładów Ubezpieczeń dotyczących wystawienie polis

2. Fizycznym dostarczaniu polis do Klienta

3. Bieżącym informowaniu o terminach płatności rat składek oraz wznowień polis

4. Bieżącym raportowaniu o przebiegu umów ubezpieczeń i szkodowości

5. Występowaniu do Zakładów Ubezpieczeń o dokonanie zwrotów składek za niewykorzystany okres ubezpieczenia w przypadku wcześniejszego rozwiązania umów

Zapraszamy do współpracy