Zgłoś szkodę

 

 

Wiemy, iż w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego najważniejsze jest szybkie przywrócenie mienia do stanu sprzed szkody. Aby usprawnić proces dochodzenia odszkodowania przedstawiamy Państwu kilka możliwości szybkiego przekazania informacji o zaistniałym zdarzeniu.

Szkoda w mieniu Klienta obsługiwanego przez EUROBROKERS SP. z o.o.

  • zgłoszenie szkody telefonicznie brokerowi obsługującemu Klienta (na potwierdzenie zgłoszenia Klient otrzyma do podpisu wypełniony druk zgłoszenia  szkody)
  • zgłoszenie szkody na e-mail brokera obsługującego Klienta (do e-maila należy załączyć wypełniony i podpisany odpowiedni druku zgłoszenia szkody)
  • zgłoszenie szkody za pośrednictwem faksu (przesłanie na numer faksu placówki EUROBROKERS obsługującej klienta wypełnionego i podpisanego odpowiedniego druku zgłoszenia szkody)
  • zgłoszenie szkody za pośrednictwem poczty tradycyjnej (wypełniony i podpisany odpowiedni druk zgłoszenia szkody należy wysłać na adres placówki EUROBROKERS obsługującej klienta)