1. Ogłoszenie o zamówieniu - Gmina Dragacz 06.11.2018 r.