PRAWO DO REKLAMACJI

2018-10-02

Realizując obowiązki informacyjne wynikające z przepisów prawa informujemy jednocześnie, że

  1. Klientowi, osobie fizycznej przysługuje prawo do złożenia wniosku o rozpatrzenie sprawy sporu pomiędzy klientem a podmiotem rynku finansowego do Rzecznika Finansowego (adres: Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, www.rf.gov.pl),
  2. Klientowi, będącemu osobą prawną lub spółką nieposiadającą osobowości prawnej przysługuje prawo do złożenia reklamacji,
  3. Reklamację składa się do Zarządu Eurobrokers Sp. z o.o., ul. Mostowa 2, 85-110 Bydgoszcz lub drogą mailową: reklamacje@eurobrokers.com.pl
  4. Eurobrokers Sp. z o.o. udziela odpowiedzi na reklamację w ciągu 30 dni od jej otrzymania,
  5. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, Eurobrokers Sp. z o.o. udziela odpowiedzi w terminie 60 dni od jej otrzymania.