„ DEKLARACJA BEZPIECZEŃSTWA”

2018-06-15

W związku z wejściem w życie europejskich zasad ochrony danych osobowych RODO oświadczamy, że w ramach prowadzonej działalności brokerskiej przestrzegamy zasad tej ochrony, realizujemy wszelkie czynności z zachowaniem standardów bezpieczeństwa, posiadamy odpowiednie procedury wzmacniające bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych. Gwarantujemy, że zbierane i posiadane dane osobowe będziemy przetwarzać z zachowaniem zasady minimalizmu czyli z ograniczeniem do danych niezbędnych i wyłącznie przez czas konieczny do zrealizowania celu,  dla jakiego dane są przetwarzane. Działamy w ramach zatwierdzonej polityki bezpieczeństwa, która przewiduje  ciągłą kontrolę i monitorowanie systemów zabezpieczeń przetwarzania danych osobowych.