Andrzej Frydryszek

Prezes Zarządu

Janusz Słomski

Wiceprezes Zarządu

Robert Włosiński

Prokurent