Aktualności

Realizując obowiązki informacyjne wynikające z przepisów prawa informujemy jednocześnie, że

  1. Klientowi, osobie fizycznej przysługuje prawo do złożenia wniosku o...

W związku z wejściem w życie Ustawy o Dystrybucji Ubezpieczeń z dnia 1 października 2018 roku, zostało utworzone nowe konto mailowe dla osób poszukujących ochrony ubezpieczeniowej...

W związku z wejściem w życie europejskich zasad ochrony danych osobowych RODO oświadczamy, że w ramach prowadzonej działalności brokerskiej przestrzegamy zasad tej ochrony, realizujemy...

Specjalne warunki ubezpieczenia dla członków ZMPD  Więcej informacji na stronie przestawicielstwa Eurobrokers Warszawa Oferta powstała we współpracy z ZMPD w Polsce i...