ZMPD specjalna oferta naszego przedstawicielstwa

2017-04-20

Specjalne warunki ubezpieczenia dla członków ZMPD

Więcej informacji na stronie przestawicielstwa Eurobrokers Warszawa

Oferta powstała we współpracy z ZMPD w Polsce i jest skierowana tylko do Członków Zrzeszenia.

Aktualne obowiązkowe sumy ubezpieczenia OC uczestników ruchu drogowego wynoszą:

  • 5.000.000 euro dla szkód na osobie
  • 1.000.000 euro dla szkód w mieniu.

Na pierwszy rzut oka kwoty wydają się wysokie, ale czy na pewno…?

Powyższe sumy odnoszą się do jednego zdarzenia, bez względu na liczbę poszkodowanych. Wzrost świadomości ubezpieczeniowej społeczeństwa i liczne kancelarie odszkodowawcze powodują rosnącą liczbę roszczeń. Zasądzane są też coraz wyższe odszkodowania.

Limit obowiązkowej polisy może okazać się niewystarczający, gdy w jednym zdarzeniu poszkodowanych zostanie wiele osób (np. zderzenie z autobusem). Z podobną sytuacją będziemy mieli do czynienia, gdy uszkodzeniu ulegną mosty, wiadukty lub inne obiekty inżynieryjne.

Problemem są także szkody związane z zanieczyszczeniem, czy skażeniem środowiska, które w ogóle nie są objęte standardową polisą OC.