Ubezpieczenia majątkowe

 

Oferowane przez Naszą firmę usługi dotyczące ubezpieczeń majątkowych obejmują profesjonalny, przedwstępny audyt ewentualnych zagrożeń oraz w oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie w konstruowaniu indywidualnych programów ubezpieczeniowych, realizowanych poprzez profesjonalną kadrę pracowników. Posiadana w tym zakresie wiedza pozwala nam elastycznie dostosować bieżące realia i zagrożenia do uwarunkowań na rynku ubezpieczeniowym, zmierzając w kierunku zapewnienie maksimum bezpieczeństwa dla funkcjonowania podmiotów gospodarczych.  


Spektrum produktów za pomocą których realizowana jest ochrona działalności w zakresie majątkowych obejmuje tzw. ubezpieczenia majątku od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia transportowe, specjalistyczne (skierowane do wyseparowanych zagadnień z dziedziny biznesu, jak budownictwo, przemysł ciężki, transport, itd.). Dopełnieniem ryzyk materialnych jest ubezpieczenie utraty zysku. Niezmiernie ważne w sytuacji przerwy w produkcji spowodowanej zdarzeniem losowym, zapewniając środki na bieżące finansowanie kosztów działalności w sytuacji utraconych lub ograniczonych dochodów w następstwie szkody w mieniu. Szybkie odtworzenie mienia do stanu sprzed szkody i podjęcie normalnej działalności operacyjnej często nie jest możliwe, np. odbudowa budynków, budowli, maszyn oraz  rekonstrukcja linii produkcyjnej może potrwać nawet kilka lat. Rezultatem takiego stanu rzeczy może być znaczne ograniczenie lub wręcz uniemożliwienie prowadzenia działalności, a co za tym idzie ograniczenie lub nawet całkowita utrata przychodów. Wypracowanie optymalnego programu ubezpieczeniowego wydaje się być w związku z powyższym jednym z kluczowych elementów zapewnienia ciągłości funkcjonowania każdego przedsięwzięcia gospodarczego.